ชื่อบริษัท :  บจก. ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ (CHINTA FOODS & BEVERAGES)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chinzu.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member