ชื่อบริษัท :  บมจ. ออฟฟิศเมท (OfficeMate)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.officemate.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member