ชื่อบริษัท :  หจก. ขจีมาศ
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เจรจาธุรกิจกับ BM Member