ชื่อบริษัท :  บจก. ซีเนเตอร์ เทรดดิ้ง 2009
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member