ชื่อบริษัท :  บจก. กรีนฟู้ดส์ เอเชีย
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.yawangreensweet.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member