ชื่อบริษัท :  บจก. ดีดีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทธุรกิจ : Glass Manufacturers
เว็บไซต์ :   www.ddp-palila.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member