ชื่อบริษัท :  บจก. กรีนเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.gte.co.th/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member