ชื่อบริษัท :  บจก. กลาสเดค
ประเภทธุรกิจ : Glass Manufacturers
เว็บไซต์ :   www.glassdec.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member