ชื่อบริษัท :  บมจ. ซิ้งเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) (Single Point Parts (Thailand))
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.spp.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member