ชื่อบริษัท :  หจก. บัวผัคแฟคทอรี่
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.buabhat.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member