ชื่อบริษัท :  บจก. อินโนเวชั่นพูล เอเซีย
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   dee-in.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member