ชื่อบริษัท :  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปะในกรอบรูป
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.handmade-style.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member