ชื่อบริษัท :  กลุ่มของตกแต่งบ้านภูดิน
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.shipmodelbythaistyles.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member