ชื่อบริษัท :  บจก. เบสเทรด พรีซิชั่น
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.bestradegroup.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member