ชื่อบริษัท :  บจก. เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม (ELECTRIC CITY BANGKOK ENGINEERING)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.somkiatsafety.in.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member