ชื่อบริษัท :  บจก. ซี จี เอ (C G A)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.cga.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member