ชื่อบริษัท :  บจก. ชบาบางกอก
(CHABAA BANGKOK)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chabaabangkok.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member