ชื่อบริษัท :  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
(TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN))
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   https://www.facebook.com/pg/tpabookcentre/photos/?tab=album&album_id=1933038480069742
เจรจาธุรกิจกับ BM Member