ชื่อบริษัท :  บจก. จอมธนา
(CHOMTHANA CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chomthana.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member
บริษัท จอมธนา จำกัด
CHOMTHANA CO., LTD.