ชื่อบริษัท :  บจก. ควอดราเทคโนโลยี
(QUADRA TECHNOLOGY CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.quadtech.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member