ชื่อบริษัท :  บจก. วี 2 เก็ต คอร์ปอเรชั่น
(VE 2 GET CORPORATION CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.harukithailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member