ชื่อบริษัท :  บจก. ต.ประถมชัยกิจรุ่งเรือง
(T.PRATHOMCHAIKITRUNGRUEANG CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Agriculture Equipment & Products
เว็บไซต์ :   -
เจรจาธุรกิจกับ BM Memberบริษัท ต.ประถมชัยกิจรุ่งเรือง จำกัด
T.PRATHOMCHAIKITRUNGRUEANG CO., LTD.Products :
1. ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับปลูกพืชไม่ใช้ดินระบบไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics System)
2. ปลูกผักและจำหน่ายผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์

Address :
111/9, 111/10 หมู่ที่ 2 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

Contact us :
คุณวรัญญา ชูฤทธิ์
โทรศัพท์ 038-514-160
โทรสาร 038-514160
มือถือ 098-868-9442
E-mail : waranya_choo@hotmail.com

Products from Organic Farming________
Hydroponic | Organic Farm
  • Green Oak | กรีน โอ๊ก
Hydroponic | Organic Farm
  • Rocket | ร็อกเก็ต
  • Green Oak | กรีน โอ๊ก
  • Butterhead Lettuce | ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด
  • Frillice Iceberg
  • Red Oak | เรด โอ๊ก________
โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

Green House | Hydroponic | Organic Farm________
รางปลูกผักไฮโดรโพนิคส์
Hydroponics Gully | Hydroponic | Organic Farm
________