ชื่อบริษัท :  บจก. ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย)
(YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.yaskawa.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member