ชื่อบริษัท :  บจก. ซีอาร์ ดิสทริบิวชั่น
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เจรจาธุรกิจกับ BM Member