ชื่อบริษัท :  หจก. ศาลายา ดีไซน์
(SALAYA DESIGN LTD., PARD.)
ประเภทธุรกิจ : Garments
เว็บไซต์ :   www.sdlwonga.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member