ชื่อบริษัท :  บจก. บีมดี
(BEAMD CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.beamd.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member