ชื่อบริษัท :  บจก. เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย)
(LAYTEX (THAILAND) CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Rubber Based
เว็บไซต์ :   www.ecolifelatex.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member