ชื่อบริษัท :  บจก. ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม)
(FOOD PROJECT (SIAM) CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.foodproject.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member