ชื่อบริษัท :  บจก. พัมคิน ทูลส์ คอร์ปอเรชั่น
(PUMPKIN TOOLS CORPORATION CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.pompkin.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member