ชื่อบริษัท :  บจก. เมเชอริ่ง ออโตเมชั่น
(MEASURING AUTOMATION CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.mac-me.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member