ภาพกิจกรรม


Open House Network 2017
         
     
   
Open House Network
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
 
.

.
จังหวัดปทุมธานี
25-05-2017

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ฯ&บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
27-04-2017

View & Download now >
         
   
         
   

Open House Network
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานฯ ม.เกษตร และ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด

.
    
.
จังหวัดนครปฐม
17-01-2017

View & Download now >
 
Open House Network
ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) & สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA)

.

.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24-01-2017

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16-02-2016

View & Download now >
         
         
   
Open House Network
ท่าเรือแหลมฉบัง

.

.
จังหวัดชลบุรี
23-02-2016

View & Download now >
 
Open House Network
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
BIOTEC | NSTDA

.

.
จังหวัดปทุมธานี
02-03-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด

.

.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23-03-2017

View & Download now >
         
         
Open House Network 2016
         
   
Open House Network
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

.

.
จังหวัดสุพรรณบุรี
17-02-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไอเรียล พลัส
(ประเทศไทย) จำกัด

.

.
จังหวัดนครปฐม
24-02-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
03-03-2016

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
24-03-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท แมคไทย จำกัด

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13-05-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
25-05-2016

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
15-06-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
05-07-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดสระบุรี
09-06-2016

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท เอสซีจี สกิลส์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

.

.
จังหวัดสระบุรี
12-06-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
โลจิสติกส์ จำกัด

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
01-09-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

.

.
จังหวัดระยอง
08-09-2016

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดลพบุรี
28-09-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
04-10-2016

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
27-10-2016

View & Download now >
         
   
         
Open House Network | BM Privileges 2016
         
   
BM Privileges
ศูนย์นาโน
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
28-01-2016

View & Download now >
  BM Privileges
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
26-05-2016

View & Download now >
  BM Privileges
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
30-06-2016

View & Download now >
         
   
         
   
BM Privileges
ศูนย์นาโน
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม
และเวชสำอาง

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
26-07-2016

View & Download now >
  BM Privileges
บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
26-08-2016

View & Download now >
  BM Privileges
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ

อุตสาหกรรมยานยนต์

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
27-09-2016

View & Download now >
         
   
         
       
BM Privileges
บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
30-09-2016

View & Download now >
       
         
         

 
         
Open House Network 2015
         
-- --
Open House Network
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี

View & Download now >
  Open House Network
บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด ปทุมธานี
View & Download now >
  Open House Network
บริษัท ซีพีแรม จำกัด

จังหวัด ชลบุรี
View & Download now >
         
   
Open House Network
บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จังหวัด ลพบุรี
View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด (SCG HEIM)
จังหวัด สระบุรี

View & Download now >
         
   
Open House Network
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด นครปฐม

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม

View & Download now >
         
   
Open House Network
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค
บริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค
บริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
View & Download now >
         
   
         


 
         
Open House Network 2014
         
Coming Soon        
         
         
   
         
         


 
         
Open House Network 2013
         
   
Open House Network
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
และท่าเรือแหลมฉบัง

 


จังหวัดชลบุรี
17-01-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

.
.
จังหวัดสมุทรปราการ
21-02-2013

View & Download now >
 
Open House Network
คลังสินค้าและกระจายสินค้า
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
ซิสเทม จำกัด

.

.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดร่วมกับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
05-03-2013
View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Innovative Green Living

 


จังหวัดชลบุรี
19-03-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

.

.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28-03-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท แอลพีไอ กรุ๊ป จำกัด

.

.
จังหวัดชลบุรี
03-04-2013

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท เซเรบอส
(ประเทศไทย) จำกัด

 


.

.
จังหวัดชลบุรี
25-04-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.
จำกัด (มหาชน)

 


จังหวัดฉะเชิงเทรา
17-05-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด

.

.

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
20-06-2013

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สุวรรณภูมิ
.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
27-06-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
04-07-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด

.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
05-08-2013

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

Mandarin Oriental Bangkok
.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
04-09-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
.

.
จังหวัดปราจีนบุรี
12-09-2013

View & Download now >
 
Open House Network
ธนาคารแห่งประเทศไทย
.

.
จังหวัดนครปฐม
30-09-2013

View & Download now >
         
   
         
     
Open House Network
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ประเทศไทย
.

.
จังหวัดสมุทรปราการ
01-10-2013

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 
 
.
จังหวัดสระบุรี
28-11-2013

View & Download now >
   
         
     
         
         

 
         
Open House Network 2012
         
   
Open House Network
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Airways International
.


.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
02-02-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
.

.
จังหวัดสมุทรสาคร
16-02-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
ซิสเทม จำกัด
และ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
Tesco Lotus & Big C
   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27-03-2012

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์
(ประเทศไทย) จำกัด
Daikin

จังหวัดชลบุรี
26-04-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

OfficeMate

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
15-05-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
(มหาชน)
SCG | SCG EXPERIENCE
   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
28-06-2012

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
และ
บริษัท ซี.พี. ค้าปลีก
และการตลาด จำกัด
CP All | CP RAM

จังหวัดสมุทรปราการ
05-07-2012

View & Download now >
 
Open House Network
ศูนย์กระจายสินค้า
TESCO LOTUS

 

.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดปทุมธานี
17-07-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
และ เทสโก้ โลตัส
| Zero Carbon
.


.
 
.
จังหวัดชลบุรี
23-08-2012

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้า DC5
.

.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
14-09-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 
 
.
จังหวัดระยอง
18-10-2012

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
06-11-2012

View & Download now >
         
   
         
         
Open House Network 2011
         
   
Open House Network
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด
Lam Soon
จังหวัดสมุทรปราการ
08-02-2011

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด
AKC Hydro Farm
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
24-03-2011

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
26-04-2011

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Thai Rung Union Car
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
26-05-2011

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล
ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

Carpets Inter
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
09-06-2011

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น
โปรดักส์
จำกัด

Thai Union Frozen

จังหวัดสมุทรสาคร
12-07-2011

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
30-08-2011

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ไดนาสตี้ จำกัด (มหาชน)
Dynasty Tile Top

จังหวัดนนทบุรี
13-10-2011

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
Universal Food

จังหวัดนครปฐม
20-10-2011

View & Download now >
         
   
         

 
         
Open House Network 2010
 
   
Open House Network
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดชลบุรี
KERRY LOGISTICS (THAILAND)
22-01-2010

View & Download now >
 
Open House Network
ไร่ปลูกรักษ์
จังหวัดราชบุรี
17-03-2010

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท บรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด
จังหวัดชัยนาท
23-04-2010

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
(ประเทศไทย) จำกัด
และอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (สวทช.)
จังหวัดอยุธยา | จังหวัดปทุมธานี
17-06-2010

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์
แลบบอราทอรี่
แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
และอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (สวทช.) | NANOTEC
จังหวัดปทุมธานี
21-06-2010

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท บี ฟูดส์ โปรดักส์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
และ
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
จังหวัดลพบุรี
22-07-2010

View & Download now >
         
   
         
   
Open House Network
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
SCG PAPER
| Navanakorn Plant
โรงงานนวนคร | จังหวัดปทุมธานี
และอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (สวทช.)
จังหวัดปทุมธานี
19-08-2010

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

PTT AR
จังหวัดระยอง
16-09-2010

View & Download now >
 
Open House Network
บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

PASAYA
จังหวัดราชบุรี
29-10-2010

View & Download now >
         
   
         
       
Open House Network
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
(มหาชน)
Bangkok Glass

และอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (สวทช.)
จังหวัดปทุมธานี
19-11-2010

View & Download now >
       
         
       
          

 

 
 
                                     
                 
 
 
 
 
 
Open House Network
บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น
16.09.10
 

 Open House Network
บจก. สิ่งทอซาติน
29.10.10
 
 
 
 
 
 Open House Network
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
08.02.2011
 
Open House Network
บจก. เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม
24.03.11
 
 
Open House Network
บจก. ปทุมธานีบริวเวอรี่
26.04.2011
 
 
 
 Open House Network
บจก. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์
12.07.2011
 
 
 
 

 Open House Network
บมจ. ไออาร์พีซี
30.08.2011
 
 
 
 
 Open House Network
บมจ. ไดนาสตี้
13.10.2011
     

 
                                                   
 
 
 Open House Network
บมจ. อาหารสากล
20.10.2011
  
Open House Network
บมจ. การบินไทย
02.02.2012
 

 
Open House Network
บจก. พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง
16.02.2012 
 
 
 
 
Open House Network
บมจ. โลตัส และ บิ๊กซี
27.03.2012
 
 
Open House Network
บจก. ไดกิ้น อินดัสทรีส์
26.04.2012
 
 
 
 
Open House Network
บมจ. ออฟฟิศเมท
15.05.2012
 
Open House Network
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
28.06.2012
 
 
Open House Network
บมจ. ซีพี ออลล์ และ
บจก. ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด
05.07.2012
 
 

 
 
Open House Network
บมจ.ซีพี ออลล์
14.09.2012


 
 
 
Open House Network
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
18.10.2012
 
Open House Network
บจก.โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย
06.11.2012
 
Warehouse Management บจก.เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
17.01.2013
 
Open House Network
บจก.ไบเออร์ไทย
21.02.2013

 
 


Open House Network
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
ซิสเทม  

05.03.2013


 
Open House Network
บจก. แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 

19.03.2013
 
Open House Network
บจก. เซเรบอส (ประเทศไทย)

2.04.2013

 

 
 
Open House Network
มจ.
 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
28.03.2013


Open House network
บมจ.ไทย โอพีพี 
17.05.2013

Open House Network
บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด
20.06.2013

 
Open House Network
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
27.06.2013
Open House Network
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด
4.ก.ค.2012
 
 
Open House Network 
บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด 5.08.2013
 


 
 
Open House Network
 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
4.9.2013
 

 
Open House Networkบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
Open House Network
Open House Networkบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
12.9.2013
 
Open House Network ธนาคารแห่งประเทศไทย
Open House Network
ธนาคารแห่งประเทศไทย
30.9.2556
ศึกษาดูงาน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โภชนาการสำหรับเด็กและทารก บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ประเทศไทย
Open House Network
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ประเทศไทย
1.10.2556
 Open House Network
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
28.11.2556
31.01.2014
Open House Network  บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
24.02.2014
Open House Network
BIOTEC : อุตสาหกรรมอาหาร สวทช.
25.02.2014
6.3.2014
Open House Network
บริษัท แอลพีไอ กรุ๊ป จำกัด
12.03.2014
Open House Network
NANOTEC - อุตสาหกรรมยา
สวทช.
14.03.2014
27.3.2014
Open House Network
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.04.2014
Open House Network
บริษัท เซเรบอส จำกัด
7.05.2014
8-10 พฤษภาคม 2557
Open House Network
บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด
17.06.2014
Open House Network
BIOTEC : อุตสาหกรรมอาหาร สวทช.
19.06.2014
 
05.06.2014
Open House Network
บริษัท เบทเตอร์เวย์
(ประเทศไทย) จำกัด
17.07.2014
Open House Network
 NANOTEC - อุตสาหกรรมยา อาหารเสริ
ม และเวชสำอาง
24.07.2014
 
 


ศึกษาดูงาน บริษัท อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
 Open House Network
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มหาชน จำกัด
29.08.2014
 


Like & Share on