กิจกรรมล่าสุด

OPEN HOUSE
NETWORK
by Business Matching01Open House Network
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์


GISTDA
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
___________
.

COBRA
บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ผลิตภัณฑ์คอมโพสิตชิ้นส่วนรถยนต์ เรือ และอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ
คุณภาพสูงระดับสากล


___________

 

Download More
  
• ใบสมัครกิจกรรม (แบบออนไลน์)
  
Reserve now >
   or
   https://goo.gl/forms/dCaUDeiN8xYnr4Qj1 • กำหนดการ
  Download >
02


Open House Network
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์
.
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
___________
.
Digital Transformation in Action & Intelligent Workplace
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม เสริมการแข่งขันในภาคธุรกิจ


.


___________

 

Download More
  
• ใบสมัครกิจกรรม (แบบออนไลน์)
  
Reserve now >
   or
   https://goo.gl/fLfXxn• กำหนดการ
  Download >


___________

Please Contact
 
คุณจารุณี  
02-345-1180  
086-329-1976  
jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com  

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.
Like & Share on