ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเจาะลึกตลาดติมอร์-เลสเต
NEWSROOM

UPDATE
December, 24 2018
EVENT

งานสัมมนาเจาะลึกตลาด
ติมอร์-เลสเต เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย     ด้วยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดงานสัมมนาเจาะลึกตลาดติมอร์-เลสเต เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย ภายใต้โครงการสำรวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในตลาดติมอร์-เลสเต ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับตลาดติมอร์-เลสเต เพื่อผู้ประกอบการไทยเล็งเห็นศักยภาพของตลาด ตระหนักถึงโอกาสสำหรับสินค้าและบริการของไทยและช่องทางการเข้าสู่ตลาด

    ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บลิ้งค์ด้านล่าง

    


REGISTRATION FORM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgOiVl5lbEs38Yy2a7KZsUGrtKJzhuYcyJxb3egCtFMwX6Ew/viewformCONTACT
 

- สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ
  คุณปิยะริดา กิตติวรกาล

  Tel: 02-507-8168
  


งานสัมมนาเจาะลึกตลาดติมอร์-เลสเต จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2562
 
Share