ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา INDUSTRY TRANSFORMATION for ERA 4.0
.
November 27, 2018
ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กทม.
.
                
.
Organized by:
                    
.
PR by :
.
.
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
INDUSTRY TRANSFORMATION
FOR ERA 4.0
.Ff
.
เรียน  สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
         สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         และ ผู้ประกอบการทั่วไป

        
         ด้วย ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง Industry Transformation for Era 4.0 ขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 61 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯ


วัตถุประสงค์
.
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิค เครื่องมือในการบริหารการผลิ
     มาใช้ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างกัน


ซึ่งในงานท่านจะได้พบกับ
ทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดย JCC และ กระทรวงอุตสาหกรรม
รับฟัง Lean Automation Concept ต้นตำรับ จาก Denso ญี่ปุ่น
Show Success Case การทำ Automation จากอุตสาหกรรม...
     สิ่งทอ อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ IT และชิ้นส่วนยานยนต์ ของไทยและญี่ปุ่น
     ที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน

 
.
.
ผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถสมัครได้ที่
Registration Online
  https://goo.gl/forms/LLrTDBZCPIwu5lzt1
.
DUE DATE • ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
.
.
Attached Files
• รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมงาน 12th Thai-Japan Business Matching 2019
  Download >

• กำหนดการจัดงานสัมมนาฯ
  Download >


 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ..
  คุณโอ้ต | คุณเมย์  
  Tel. 02-345-1121 - 9  
  E-mail : hcbi.fti@gmail.com  
  Website: www.hcbi.org  
 
.
          
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา INDUSTRY TRANSFORMATION for ERA 4.0
Downloads Pdf

27 พฤศจิกายน 61 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯ
 
Share