ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB - FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 17

.
UPDATE
November 26 -30, 2018
.
.
Organized by:                                                                                      PR by :
.
                                    
.
.
.
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมออกร้านในงานแสดงสินค้า
SCB - FTI
FACTORY OUTLET ครั้งที่ 17
สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ กับ SMEs ของไทย
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
           ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) กำหนดจัดงานแสดงสินค้า SCB-FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 17 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26- วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถ.รัชโยธิน กรุงเทพฯ
 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้กับ SMEs ของไทย ตลอดจนได้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาโรงงาน โดยตลอด 16 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ ที่เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน / วัน


วันและเวลา
• วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
• เวลา 09.00-18.00 น.
 
สถานที่
• ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  ถนนรัชโยธิน กรุงเทพฯ
 
สมัคร (Registration)
http://www.ftimatching.com/news_member_inside.php?document_id=856
   หรือ ใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ)
.
————————————————————
.
.

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมออกร้าน

1. เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ / GS1 Thailand และ ลูกค้า SCB
    จะได้รับการพิจารณาลำดับต้น
2. จำหน่ายสินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีสินค้าเพียงพอ
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่ให้เช่า
    ให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่น ๆ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน
    จัดสรรจำนวนคูหา และตำแหน่งคูหาให้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด
    ของผู้จัดงาน
4. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคูหาทุกกรณี

เงื่อนไขสำหรับผู้ร่วมออกร้าน

1. ผู้ร่วมออกร้านต้องใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
    (อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 2.25%)
2. ผู้ร่วมออกร้านที่ยังไม่มีบริการพร้อมเพย์ ต้องสมัครบริการพร้อมเพย์
    หรือมี QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
3. ห้ามนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือนำสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่าย
    หรือห้ามนำสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ ในใบสมัครมาวางจำหน่าย
4. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจำหน่ายสินค้าตามที่ผู้จัดงานได้กำหนดไว้ (เวลา 9.00 – 18.00 น.)
5. กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้ามาที่  E-mail: jariyak@off.fti.or.thamnatp@off.fti.or.th   
    เพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งคูหา
   (ผู้สมัครทางออนไลน์สามารถส่งรูปภาพได้ในแบบฟอร์มออนไลน์)


 
ค่าบริหารจัดการ  (1 คูหา / 5 วัน)
  • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์
    (ไม่ค้างค่าชำระบำรุงประจำปี 2561)
  • ราคา 7,500 บาท (Vat 7% = 525 บาท)  รวม   8,025  บาท
  • ผู้ประกอบการทั่วไป
  • ราคา 10,000 บาท (Vat 7% = 700 บาท)  รวม 10,700  บาท
(1 คูหาประกอบด้วย โต๊ะ1 ตัว, เก้าอี้ 1 ตัว, ปลั๊กไฟ 1 จุด, หลอดไฟ 2 จุด และป้ายชื่อร้านค้า)
.
โปรดชำระเงินค่าคูหา
ส.อ.ท. ขอความกรุณาท่านชำระค่าคูหาภายในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
และส่ง Fax ใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อบริษัทมาที่ Fax. 02-345-1281-3
หรือ E-mail :
jariyak @off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th
หากไม่ชำระตามกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขออภัยหากท่านได้ชำระค่าคูหาเรียบร้อย
และสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวได้ที่ คุณอำนาจ 02-345-1166
.
ประชุมผู้ออกร้านค้า
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.30 น.
ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์  สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
.
.
Attached Files

สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17

• ใบสมัครกิจกรรมฯ

   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please contact.
-------------------------------------------------------------------
.
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม • สส.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณจริยา
Tel. 02-345-1171
E-mail: jariyak@off.fti.or.th
.
คุณอำนาจ
Tel. 02-345-1166
E-mail: amnatp@off.fti.or.th
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB - FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 17
Downloads Pdf

ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถ.รัชโยธิน กรุงเทพฯ
 
Share