ด่วน!! เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Roundtable ในหัวข้อ “Russia – Thailand : Prospective Areas of Economic
.
November 6, 2018
ณ โรงแรมดุสิตธานี
.
          
.
Host :
            
.
Supported & PR by:
              
.
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Roundtable ในหัวข้อ
RUSSIA - THAILAND
Prospective Areas of Economic Cooperation
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป

        
           
ด้วย สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย (คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล) ได้ร่วมกับ หน่วยงาน Russia – ASEAN Thai Business Council และสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา Roundtable ในหัวข้อ “Russia – Thailand : Prospective Areas of Economic Cooperation”  ขึ้นในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี
 

วันและเวลา
• วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
   เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 
 
สถานที่
 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
• ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-รัสเซีย
  มีนักธุรกิจจากรัสเซียเข้าร่วมกว่า 30 บริษัท
  จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น
  - อุตสาหกรรมพลังงาน
  - อุตสาหกรรมอาหาร
  - ระบบสาธารณูปโภค
  - เทคโนโลยีและสารสนเทศ (Digital / IT)
  - การเงิน เป็นต้น 
.
.
ผู้จัดไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ
และกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
.
Attached Files
• Agenda
  Download >

• List of RUSSIAN BUSINESS-MISSION PARTICIPANTS TO ASEAN
   ** ปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น **

  Download >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ..
  คุณขนิษฐา  
   เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  Tel. 02-345-1118  
  E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com  
.  
.
          
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ด่วน!! เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Roundtable ในหัวข้อ “Russia – Thailand : Prospective Areas of Economic
Downloads Pdf

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี
 
Share