ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | Business Networking กับ คณะผู้ประกอบการจีน-ฮ่องกง HKEAIA
.
November 9, 2018
At GS1 Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
.
          
.
Requester :
               
.
Supported & PR by:
              
.
งานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ขอเข้าพบหารือและร่วมต้อนรับคณะฯ
Business Networking
กับ คณะผู้ประกอบการจีน – ฮ่องกง
Hong Kong Electrical Appliance Industries
Association (HKEAIA)
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป

        
           
ด้วย ฝ่ายต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเรื่องขอเข้าพบจาก Thailand e-Business Center (TeC) พร้อมคณะผู้ประกอบการจีน – ฮ่องกง (Hong Kong Electrical Appliance Industries Association (HKEAIA)) จำนวน 20 บริษัท 20 ท่าน นั้น (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
 
          จึงขอเรียนเชิญสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเข้าพบ หารือ และร่วมต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) กับผู้ประกอบการจีน - ฮ่องกง
 


วันและเวลา
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 14.00 - 17.00 น.

 
 
สถานที่
 ห้อง GS1 Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการ
  ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
• ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการจีน-ฮ่องกง
• ส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการไทย
.
.
ผู้จัดไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ
และกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
.
Attached Files
• หนังสือขอเข้าพบฯ
• ข้อมูลผู้ประกอบการจีน – ฮ่องกง จำนวน 20 บริษัท 20 ท่าน
   (Hong Kong Electrical Appliance Industries Association (HKEAIA))

   ** ปิดรับสมัคร 7 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น **

  Download >

• แบบตอบรับเข้าพบ, หารือ และร่วมต้อนรับคณะฯ (Business Networking)
  Download >

• Company Profile of China - Hong Kong (to BKK) _ Updates Nov 7, 2018
  Download >


 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ..
  คุณพัณณิตา  
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  Tel. 02-345-1123  
  E-mail: punnitat@off.fti.or.th, aekachaikh@off.fti.or.th  
.  
.
          
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | Business Networking กับ คณะผู้ประกอบการจีน-ฮ่องกง HKEAIA
Downloads Pdf

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการจีน-ฮ่องกง กับ ผู้ประกอบการไทย และเพื่อส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการไทย — วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง GS1 Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
Share