ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ Going Forward: Thailand-Indonesia Trade and Investment Cooperation

.
UPDATE
September 282018
At The St. Regis Bangkok {159 Rajadamri Road, Bangkok 10330 Thailand.}
.
         
.
Organizer by                                         PR by
.
                                                       
.
.
Invitation to Seminar ...
Going Forward:
Thailand - Indonesia
Trade and Investment Cooperation
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ • Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป


           ด้วยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดการสัมมนาธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Going Forward: Thailand-Indonesia Trade and Investment Cooperation” โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบคำถามของภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายการค้าการลงทุน โอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจในไทยและอินโดนีเซีย รวมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนารับประทานอาหารกลางวัน
 
วันและเวลา
• วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น.
  (เริ่มลงทะเบียนเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
 
สถานที่
• ณ โรงแรม St. Regis Bangkok ถนนราชดำริ
.
.
Attached Files

Registration Online
  
Reserve now >
   Due Date: 20 กันยายน 2561
   or http://goo.gl/forms/YEJoHFJCAE0wNxV03Tentative Programme
   Download >


Registration Guideline
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please contact.
_______
.
กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ
Tel. 02-203-5000 Ext. 14420
E-mail : praphans@mfa.go.th
.
.
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ Going Forward: Thailand-Indonesia Trade and Investment Cooperation
Downloads Pdf

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ โรงแรม St. Regis Bangkok ถนนราชดำริ —— ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบคำถามของภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายการค้าการลงทุน โอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจในไทยและอินโดนีเซีย
 
Share