ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | 12th Thai — Japan Business Matching 2019
.
January 30, 2019
At BITEC | ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
.
               
.
Organized by:
                             
.
PR by :
            
.
งานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
12th THAI - JAPAN
Business Matching 2019
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป

        
           ด้วย Japan Finance Corporation (JFC), หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีกำหนดการจัดงาน 12th Thai - Japan Business Matching 2019 (เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)


วันและเวลา
• วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 17.15 น.
  (เริ่มลงทะเบียนเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป)
 
สถานที่
• ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการ
  ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
• ผู้ซื้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆ
• ผู้ขายที่กำลังหาช่องทางในการจัดจำหน่าย
• กลุ่มผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ค้าส่ง วิศวกรรม และอุตสาหกรรมการบริการ
(ไม่เปิดรับผู้สมัครในกลุ่มธุรกิจอาหาร, ค้าปลีก, อสังหาริมทรัพย์, จัดหางาน
และบริษัทให้คำปรึกษาการลงทุน)
 
วิธีการจับคู่
• ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจับคู่ตามจุดที่จัดเตรียมให้
            (ใช้เวลา 25 นาทีต่อการจับคู่ 1 รอบ รวมทั้งหมด 9 รอบ)
 
บริษัทที่เคยเข้าร่วมงานในครั้งที่ผ่านมา อาทิ
• CASIO (THAILAND) CO., LTD.
• DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
• THAI YAZAKI GROUP YIC ASIA PACIFIC CORPORATION LIMITED
  (THAI ARROW PRODUCT CO., LTD.)
.
.
ผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น
Registration Online Only
http://www.jcc.or.th/bm2019/th
EXHIBITORS • BUYERS
CONFIRM YOUR PATICIPATION TODAY
DUE DATE • ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ผู้จัดไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ
และกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
.
Attached Files
• รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมงาน 12th Thai-Japan Business Matching 2019
• ข้อมูลการจัดงาน
   ** ปิดรับสมัคร 11 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น **

  Download >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| หอการค้าญึ่ปุ่น - กรุงเทพฯ (JCC) ..
  คุณมธุรส | คุณฟูจิชิตะ  
  Tel. 02-250-0700-3  
  E-mail : bm2019@jcc.or.th  
.  
| Japan Finance Corporation (JFC)  
  Representative Office in Bangkok  
  คุณกรชนก | คุณอิโนะอุเอะ  
  Tel. 02-252-5496  
  E-mail : bm2019@jcc.or.th  
.
.
         
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | 12th Thai — Japan Business Matching 2019
Downloads Pdf

30 มกราคม 2562 —— 12.00 – 17.15 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ——— ** ปิดรับสมัคร 11 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น **
 
Share