ขอเชิญเข้าร่วมงาน KOREA EXPO 2018, Bangkok

.
UPDATE
October 3 - 52018
At BITEC Bangna, EH100
.
.
Hosted by                                                         Organizer by
.
                       
.
PR by
.
           
.
.
Invitation to ...
KOREA EXPO 2018, BANGKOK
60th Anniversary of Kingdom of
Thailand - Republic of Korea Diplomatic Relations
.
.
.
Attached Files

•  Invitation Letter (TH)
   Download >

Application Form
   Due Date: 14 September 2018
   Download >


Exhibitors List
   Download >


Press Release
   Photos of KOREA EXPO 2018, BANGKOK.
   Download >


   Facebook
   Click Here >


   รายละเอียดข่าว
   Click Here >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please contact.
-----------------------------------------------------
.
KOTRA BANGKOK
Fax. 02-035-1556
E-mail : sasida.kotra@gmail.com
.
.
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน KOREA EXPO 2018, Bangkok
Downloads Pdf

60th Anniversary of Kingdom of Thailand - Republic of Korea Diplomatic Relations —— October 3-5, 2018 At BITEC Bangna, EH100
 
Share