{ฟรี} เจรจาธุรกิจไมซ์ ในงาน Thailand Domestic MICE MART — TDMM 2018

.
.
 
        
.
เรียนเชิญร่วมงาน ...
Thailand Domestic MICE Mart 2018
TDMM 2018
.
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
ณ โซนฮอลล์ A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
.
จัดโดย : TCEB สำนักงานส่งเสรืมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
PR by : หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
.
     
.. วัตถุประสงค์การจัดงาน

   เพื่อเปิดเวทีให้ภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้จัดประชุมสัมมนาจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า และบริการด้านการประชุมสัมมนากับผู้ประกอบการไมซ์ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม สถานที่ท่องเที่ยว สายการบิน และสถานที่พิเศษที่สามารถรองรับกลุ่มประชุมสัมมนา
 
     เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการประชุมในประเทศเพิ่มมากขึ้นอันเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ
.
.
.

.
ข้อมูลเพิ่มเติม
    >> คลิกที่นี่ >>
• กำหนดการ
   Download >
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
 

{ฟรี} เจรจาธุรกิจไมซ์ ในงาน Thailand Domestic MICE MART — TDMM 2018
Downloads Pdf

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
Share