ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mexico Alimentaria Food Show 2018
 
.
UPDATE
July 162018
.
.
Reference:                                                                                     PR by :
.
                                                                               
.
.
Event

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mexico Alimentaria Food Show 2018

 
ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561
ณ Centre Citibanamex ประเทศเม็กซิโก
.
Dear    The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
            and Entrepreneurs
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
            ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ว่าสภาธุรกิจเม็กซิโกสำหรับการค้าต่างประเทศ การลงทุน และเทคโนโลยี กำหนดจัดงาน Mexico Alimentaria Food Show 2018 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ณ Centre Citibanamex ประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกาตรและอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโก ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทจากไทยที่สนใจซื้อสินค้าเกษตรและอาหารจากเม็กซิโกสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมงานโดยตรงกับสภาธุรกิจเม็กซิโก โทร. +521 800 55 25 472, Email: comercial@mexicoalimentaria.com .
.
.
 
Contact us
For more information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
.
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กองสนเทศเศรษฐกิจ
Tel: 02 203 5000ต่อ 14243
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mexico Alimentaria Food Show 2018 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ณ Centre Citibanamex ประเทศเม็กซิโก
 
Share