“พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า” Train the Trainers By NEA
 
.
UPDATE
July 92018
.
.
Reference:                                                                                     PR by :
.
                                                                         
.
.
Event

“พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า” Train the Trainers By NEA

 
10 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องสัมมนา 5-9 ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก
.
Dear    The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
            and Entrepreneurs
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
            ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ทางการค้าและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้ายุคใหม่ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
             ในการนี้ สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 
.
.
.
More Info :
Click<<
 
Contact us
For more information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
.
คุณธนวุฒิ นัยโกวิท
 
Tel: 02 507 8144 
Email: networknea@ditp.go.th
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

 
Share