นิทรรศการ Thailand Halal Livestock 2018
 
.
UPDATE
July 62018
.
.
Reference:                                                                                     PR by :
.
                                                                               
.
.
Event

นิทรรศการ Thailand Halal Livestock 2018

 
10 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร
.
Dear    The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
            and Entrepreneurs
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
            ด้วยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดจัดนิทรรศการ Thailand Halal Livestock 2018 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดแสดงวิชาการด้านมาตรฐานปศุสัตว์ฮาลาลของประเทศไทย พร้อมจัดแสดงสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลกว่า 11 ประเทศ ที่ผ่านการรับรองฮาลาลให้แก่ประเทศสมาชิกกว่า 10 ประเทศ .
.
.
 
Contact us
For more information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
.
กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
 
Tel: 02 653 4444 ต่อ 3153
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

นิทรรศการ Thailand Halal Livestock 2018 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร
 
Share