ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคนิคสิ่งทอ ครั้งที่ 7 (TECHNOTEX 2018)
 
.
UPDATE
June 142018
.
.
Reference:                                                                                     PR by :
.
                         
.
.
Event

งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคนิค
สิ่งทอ ครั้งที่ 7 (TECHNOTEX 2018)

 
28 - 29 Jun 2018
ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย
.
Dear    The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
            and Entrepreneurs
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
            ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัตรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งทออินเดีย (Ministry of Textiles) ร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry: FICCI) กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคนิคสิ่งทอ ครั้งที่ 7 (TECHNOTEX 2018) ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 เพื่อความก้าวหน้าของสิ่งทออินเดียและให้ผู้ประกอบการได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
.
.
.
.
Attached Files

•  Letter and details Award
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
.
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กองสนเทศเศรษฐกิจ
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
Tel: 02 203 5000 ต่อ 14243
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคนิคสิ่งทอ ครั้งที่ 7 (TECHNOTEX 2018) ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561
 
Share