ขอเชิญร่วมงาน "25th Iran Food and Hospitality Fair 2018"

 
.
UPDATE
June 112018
.
.
Reference:                                                                                     PR by :
.
                             
.
.
Event

25th Iran Food and Hospitality Fair 2018

 
29 June - 2 July 2018
Tehran International Permanent Fairgrounds
.
Dear    The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
            and Entrepreneurs
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
            ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน มีโครงการเข้าร่วมงานสินค้าอาหารและบริการอิหร่าน ครั้งที่ 25 (25th Iran Food and Hospitality) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเตหะราน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและเปิดตลาดนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารไทยในอิหร่าน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีจัดบูทแสดงในพื้นที่ 12 ตารางเมตร ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าอาหารดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน โดยในปี 2560 มีผู้เข้าร่วมออกบูท จำนวน 619 ราย จาก 24 ประเทศ และมีผู้เข้าชมงานกว่า 40,000 คนต่อวัน
.
.
.
.
Attached Files

•  Letter and details Award
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
.
คุณนรดี ตันตระมงคล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน 
Email: plenoradee@gmail.com
Tel: +98 912 905 14092
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

โอกาสในการแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารของไทยในอิหร่าน
 
Share