เชิญเข้าร่วม CAE Molding Conference2018(Thailand)
.
June 19, 2018
At Emporium Suites  by Chatrium 
.
..
Organized by:
.
 Industrial Development Bureau of Taiwan       
.
PR by :
.
                   
.
ขอเชิญเข้างาน ... | Invitation to ...
CAE Molding 
Conference2018 (Thailand)
 
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
          ด้วย Industrial Development Bureau of Taiwanกำหนดจัดงาน CAE Molding Conference2018(Thailand) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ Emporium Suites by Chatrium Bangkok
 

        โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ...

1. รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอัดฉีดพลาสติก
2. นำเสนอเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
         
.
..
รายละเอียดงาน
คลิกที่นี่ >

 
..
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Registration กรุณาลงทะเบียนออนไลน์
 
..
Contact us
For more information, Please Contact
 
|.Mr. Vincent Li
Tel. 02-670-2000 ext 358
E-mail: mclivincent@gmail.com
 
 
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 
 
Share