ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่าย Business Networking with Singaporean Entrepreneurs in Nonthaburi 2018
Newsroom

Update 
June 5, 2018


Host:


PR by:
      เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation - SMF) จะนำคณะนักธุรกิจสิงคโปร์ ราว 30 ราย จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องจักรอัตโนมัติ ก่อสร้าง ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ รถยนต์และอุปกรณ์ เป็นต้น เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมลงนามใน MOU ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับ สภาอุตสาหกรรม และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจสิงคโปร์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด นนทบุรี   
FREE Business Networking
B2B BUSINESS MATCHING WITH 
.
SINGAPOREAN ENTREPRENEURS
   ___________________________________
 in NONTHABURI 2018

จัดโดย
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce (Thailand)
ประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  _________________

DOWNLOAD 
__________________

Please Contact
 
คุณชยุตพงศ์   คุณขนิษฐา
02-345-1123   02-345-1118
086-329-1975   086-329-1975
chayutphongp@off.fti.or.th,chayutphong.fti@gmail.com   kanitthas@off.fti.or.th
 Business Networking with SINGAPOREAN ENTREPRENEURS in NONTHABURI 2018 (By Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce Thailand) June 27, 2018 • Ministry of Commerce (Nonthaburi)|PR by Business Matching • สภาอุตสาหกรรมฯ
 
Share