ขอเชิญเข้าร่วมงาน Global Exhibition on Services (GES) ครั้งที่ 4

.
UPDATE
May 15 - 182018
.
.
Reference:                                             PR by :
.
                                 
.
.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ...
GES
Global Exhibition on Services
.
.
Dear    The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
            and Entrepreneurs
.
.
          ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ว่ากระทรวงพาณิชย์อินเดียขอเชิญคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Global Exhibition on Services (GES) ครั้งที่ 4 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 (ตามรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนั้น)
 
          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การบริการระหว่างภาคธุรกิจและระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
            1. IT
            2. โครคมนาคม
            3. การท่องเที่ยว
            4. สื่อและสิ่งบันเทิง
            5. บริการด้านสุขภาพ
            6. โลจิสติกส์
            7. Professional Services
            8. การศึกษา
            9. R&D
           10. อวกาศ
           11. SME
.
.
.
Attached Files

•  Invitation Letter & Details
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For additional information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
.
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กองสนเทศเศรษฐกิจ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
Tel: 02-035-5000 ต่อ 14245
Website : www.gesindia.in
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Global Exhibition on Services (GES) ครั้งที่ 4
Downloads Pdf

ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561
 
Share