ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมออกร้านในงานแสดงสินค้า SCB – FTI Factory Outlet ครั้งที่ 16

.
UPDATE
June 25 - 292018
.
.
Host:                                                                                                PR by :
.
                                   
.
.
.
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมออกร้านในงานแสดงสินค้า
SCB - FTI
FACTORY OUTLET ครั้งที่ 16
โดยตลอด 15 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ
ที่มีผู้เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน
สำหรับครั้งนี้  Theme งานคือ E-Commerce
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแสดงสินค้า SCB – FTI  Factory  Outlet  ครั้งที่ 16  โดยตลอด 15 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ ที่มีผู้เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน
           *สำหรับครั้งนี้  Theme งานคือ E-Commerce
 
————————————————————

* สำหรับงานครั้งนี้ Theme งาน คือ
 
E-Commerce

.
.

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมออกร้าน

1. เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ / GS1 Thailand และ ลูกค้า SCB
    จะได้รับการพิจารณาลำดับต้น
2. กรณีเป็นสินค้าที่ตรงกับธีม E-Commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. จำหน่ายสินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีสินค้าเพียงพอ
4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่ให้เช่าให้กับผู้  
    แทนจำหน่ายรายอื่นๆ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน จัดสรรจำนวน
    คูหา และตำแหน่งคูหาให้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของผู้จัดงาน
5. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคูหาทุกกรณี
 

เงื่อนไขสำหรับผู้ร่วมออกร้าน

1. ผู้ร่วมออกร้านต้องใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
    (อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 2.25%)
2. ผู้ร่วมออกร้านที่ยังไม่มีบริการพร้อมเพย์ ต้องสมัครบริการพร้อมเพย์
    หรือมี QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
3. ห้ามนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือนำสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่าย
    หรือห้ามนำสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ ในใบสมัครมาวางจำหน่าย
4. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจำหน่ายสินค้าตามที่ผู้จัดงานได้กำหนดไว้ (เวลา 9.00 – 18.00 น.)
5. กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้ามาที่  E-mail: jariyak@off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th   
    เพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งคูหา
   (ผู้สมัครทางออนไลน์สามารถส่งรูปภาพได้ในแบบฟอร์มออนไลน์)


 
ค่าบริหารจัดการ  (1 คูหา / 5 วัน)
  • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์
    (ไม่ค้างค่าชำระบำรุงประจำปี 2561)
  • ราคา 7,500 บาท (Vat 7% = 525 บาท)  รวม   8,025  บาท
  • ผู้ประกอบการทั่วไป
  • ราคา 10,000 บาท (Vat 7% = 700 บาท)  รวม 10,700  บาท
(1 คูหาประกอบด้วย โต๊ะ1 ตัว, เก้าอี้ 1 ตัว, ปลั๊กไฟ 1 จุด, หลอดไฟ 2 จุด และป้ายชื่อร้านค้า)
.
.
Attached Files

สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 16

• ใบสมัครกิจกรรมฯ

   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please contact.
-------------------------------------------------------------------
.
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม • สส.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณจริยา
Tel. 02-345-1171
E-mail: jariyak@off.fti.or.th
.
คุณอำนาจ
Tel. 02-345-1166
E-mail: amnatp@off.fti.or.th
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมออกร้านในงานแสดงสินค้า SCB – FTI Factory Outlet ครั้งที่ 16
Downloads Pdf

ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
 
Share